La Virgen en la fachada de la Casa de la Seda

El dia 2 d’agost es celebra el dia de la Mare de Déu dels Àngels, la patrona del gremi dels Velers.

 

L’edifici de la Casa de la Seda pot passar desapercebut entre la Via Laietana, al cap i a la fi, és l’edifici de menor alçada de la Via.

Això no obstant, si algú dia us haguessis detingut a veure la seva façana, haureu vist uns espectaculars esgrafiats, restaurats el2002. I a la cantonada que correspon a Via Laietana amb Sant Pere Més Alt, l’escultura de la verge de la Mare de Déu dels Àngels. Una talla realitzada per l’escultor Joan Enric.

Esterior de la Casa de la Seda Barcelona

Casa de la Seda Barcelona cantonada exterior

 

La Sala Gremial, la Sala més espectacular de la casa està presidida amb l’esculptura de la Verge. Aquesta esculptura és una imatge buida. Les escultures buides es denominen d’aquesta manera perquè només tenen el cap i les mans treballades. El cos està format per un travesser de fusta que es cobreix amb les seves vestidures la Santa.

La Virgen en la fachada de la Casa de la Seda

La Verge en la façana de la Casa de la Seda.

Els gremis eren íntimament lligats a l’església, ja que solia ser el seu lloc de reunió. Els gremis al seu torn formaven confraries; organitzacions en les quals les seves funcions eren accions religioses, benèfiques i socials. Un dels llocs de reunió dels velers abans de la construcció de l’edifici va ser el convent de Santa Caterina (actual mercat), convent dominic que professava una molt gran devoció per la Mare de Déu dels Àngels. També patrona de gremis com els corders i els espardenyers. Cada gremi havia de tenir un sant protector al qual encomanar-se per a que els protegís i en aquest cas, és la Mare de Déu dels Àngels.

Mercat de Santa Caterina

Mercat de Santa Catarina, antic convent dominic

 

 


Sheila Dorrego