CASA DE LA SEDA

La Casa de la Seda o Casa del Gremi de Velers és un edifici de 1763, seu del gremi de fabricants de teixits per a vels de seda, fundat l’any 1533 per l’Emperador Carles I d’Espanya i V d’Alemanya. L’any 1834 el gremi canvià el nom pel de Col·legi de l’Art Major de la Seda.

Aquest edifici és d’estil barroc català i en destaquen els esplèndids esgrafiats de les façanes que representen atlants i cariàtides, la imatge de la Mare de Déu dels Àngels, patrona del Gremi, situada a la cantonada de l’edifici i els interiors guarnits amb sedes naturals i fustes nobles. Va ser declarat Monument Arquitectònic-Artístic d’Interès Nacional el 1919.

CASA DE LA SEDA

La Casa de la Seda o Casa del Gremi de Velers es un edificio de 1763, sede del gremio de fabricantes de tejidos para velos de seda, fundado el año 1533 por el Emperador Carlos I de España y V de Alemania. El año 1834 el gremio cambia su nombre por el de Col.legi de l’Art Major de la Seda.

Este edificio es de estilo barroco catalán i en el destacan los espléndidos esgrafiados de las fachadas que representan atlantes y cariátides, la imagen de la Virgen de los Ángeles, patrona del Gremio, situada en la esquina del edificio y los interiores decorados con sedas naturales y maderas nobles. Fue declarado Monumento Arquitectónico-Artístico de Interés Nacional en 1919.

SILK HOUSE

Casa de la Seda or Casa del Gremi de Velers is a building from 1763, which was the headquarters for the silk veil manufacturers’ guild founded in 1533 by Emperor Charles I of Spain and V of Germany. In 1834 the guild changed its name to Col.legi de l’Art Major de la Seda.

The building, of Catalan baroque style, highlights a splendid sgraffito facade representing atlantes and caryatids, ‘Our Lady of the Angels’, the guild’s patron Saint, located in the corner of the building and the interior,  decorated with natural silks and noble woods. The Casa de la Seda was declared in 1919 an Architectural-Artistic Monument of National Interest.

Façana amb esgrafiats de La Casa de la Seda
Façana amb esgrafiats de La Casa de la Seda