Visites guiades per a centres educatius

Coneix l’evolució de la teva ciutat a partir dels gremis i inicis de la indústria

Visita la Casa gremial, el Barri Gòtic i el Call

La visita s’inicia visitant la Casa de la Seda on els alumnes s’aproximaran a l’edifici construït en 1673 per albergar la seu de l’antic gremi medieval dels velers, fundat a Barcelona a 1533.

Més tard, iniciant el recorregut es mostraran les empremtes que la ciutat preserva dels seus gremis medievals. Per exemple, el carrer de la Tapineria es diu així per situar-se’n el gremi dels tapinadors, artesans que realitzaven un tipus de calçat. A prop, també s’ubica el carrer de la Llibreteria i el de la Freneria, ambdós d’origen medieval. Aquests carrers, situats al barri Gòtic circumden la Seu, que malgrat que la seva construcció finalitza al S.XX és iniciada al S.XII.

Visites guiades per a centres educatius

Visites guiades per a centres educatius

El pas de l’economia gremial a la revolució industrial

El model productiu va canviar amb la incorporació dels sistemes de generació d’energia com podia ser el molí d’aigua o més tard la màquina de vapor. Per això, es necessitaven amplis espais i rius pròxims per aprofitar el seu llit. Aquest motiu, lligat al creixement de la ciutat havia fet encarir el sòl, i  va propiciar que els industrials els marxessin fora de la ciutat.

El creixement de la ciutat va fer necessari un pla urbanístic i al S.XIX es presenta el Pla Cerdà. La creació de la Via Laietana va néixer de la necessitat de comunicar l’Eixample amb el mar. Aquesta obertura va fer perillar La Casa de la Seda,  que segons el pla d’inici la farien desaparèixer. Gràcies a Jeroni Martorell, qui va saber valorar l’edifici barroc, avui es preserva baix la catalogació de Patrimoni Arquitectònic.

Exterior de la Casa de la Seda

Exterior de la Casa de la Seda

A qui pot interessar la visita?

 La visita a la Casa de la Seda és una activitat perfecta pels cursos de primària de cinquè, sisè i de secundària. A més, també pot ser una activitat molt interessant per estudiants de batxillerat i FP.

Característiques de la visita

La visita té dues parts. Primer es visita La Casa de la Seda (1h), l’única casa gremial oberta a les visites de Barcelona i finalitzant amb una visita guiada pel Barri Gòtic i Call (1h) buscant les petjades gremials que encara es troben a la ciutat.  La visita es conforma en grups de màxim 25 estudiants per guia. El preu per estudiant és de 8€ amb entrada lliure pels acompanyants. També oferim material addicional per poder treballar a classe.

Per més informació, poden contactar-nos en info@casadelaseda.com o trucar al 93 310 77 78.  

 


Sheila Dorrego